+420 601 327 934

dagmar@dagmarludvickova.cz

Rizika porodu císařským řezem

Dnešní trend nadužívání císařského řezu jako moderní alternativy k přirozenému porodu. Vyjádření porodnických kapacit směrem k prospěšnosti tohoto způsobu porodu mi dělá vrásky na čele. Jako trojnásobná matka, která nemá ani zdravotní ani fyzické komplikace a třikrát porodila císařským řezem, protože jsem jen nebyla připravená na atmosféru českého porodnictví, vidím obrovský problém v tom, jak je císařský řez bagatelizován a vnímán i širokou veřejností. Jak je i v odborných kruzích ženám představován jako bezpečný způsob porodu jejich dítěte.  Já podlehla lékařské péči, ale další ženy nemusí. Je nutné se informovat, nabízené možnosti prověřovat a měřit je kritickým okem. Zvažovat možnosti a ptát se. Jen tak může žena/matka udělat informované rozhodnutí nejen pro sebe, ale i pro své dítě. Pokud se něco pokazí, tak ten kdo s tím bude muset žít, jste jen vy milé ženy.

Ano jsem trojnásobná císařovna a ani jednoho císaře jsem si nepřála a neplánovala. I po dvou císařských řezech jsem plánovala přirozený porod. Proč? Protože císařský řez je porod spojený s velkou břišní operací. Tato operace nese pro ženu (ano pro ženu více rizik než pro dítě a to i do budoucna a nejen co se týče dalších těhotenství). Každý další císařský řez představuje obrovskou zátěž pro organismus ženy. 

*S císařským řezem jsou spojena tato rizika pro matku:

 • velká krevní ztráta a z ní plynoucí rizika
 • vznik endometriózy (traumatické zanesení částí děložní sliznice mezi jednotlivé sešívané vrstvy.) 
 • trombóza
 • embolie
 • srdeční zástava či alergická reakce na podané zklidňující léky při anestesii
 • infekce dělohy a operačních ran
 • neúspěšná intubace (při celkové narkóze, život ohrožující stav) 
 • poruchy placentace (placenta previa či vrostlá placenta (placenta accreta)- zde většinou dojde k odebrání dělohy, toto riziko je až 15 násobné)  – riziko poruchy placentace u dalších těhotenství ženy se zvýší dva až čtyř násobně (1)
 • ruptura dělohy v dalším těhotenství
 • fyzické problémy – například se zády díky srůstům v břiše mohou vlivem tahu a podtlaku vypadávat esíčka v bedrech a žena může trpět velkými bolestmi zad.
 • „riziko úmrtí matky (přibližně 40 na 100 000 narozených oproti všem typům vaginálního porodu (10 na 100 000 narozených)“ (2) obecně je riziko úmrtí matky téměř 4 krát vyšší než u vaginálního porodu. (3)

Rizika pro dítě:

 • poranění při vybavování z dělohy  (1 – 2 % riziko) (4)
 • menší tolerance k infekci (souvisí se střevní mikroflórou a jejím osídlením v době porodu)(5)
 • častá respirační a alergická onemocnění
 • astma (6)
 • předčasné narození dítěte vlivem špatného odhadu termínu porodu (7)
 • přetrvávající plicní hypertenze – potenciálně smrtelná (3 až 4 děti z 1000 narozených ve srovnání s 0,8 případy na 1000 vaginálních porodů) (8)
 • syndrom „vlhké plíce“ – velké dechové potíže, které mohou trvat až 12 h po porodu
 • vyšší riziko úmrtí v prvním roce života a to až třikrát větší než je u dětí narozených vaginální cestou (9)
 • častější problémy s kojením a jeho menší četnost (10)
 • riziko delší separace od dítěte (hlavně v ČR) (11)
 • dvakrát větší riziko vzniku nadváhy v pozdějším věku dítěte (chlapci ohroženější více, než děvčata) (12)
 • riziko onemocnění diabetem typu 1 (13)

   

 

Pravdou je, že mnoho z těchto rizik lze umenšit tím, že bude dítě kojeno a to výhradně od momentu narození.  Toto podporuje vedení císařského řezu šetrnou formou, která je orientovaná na matku a dítě. V mnoha porodnicích i ČR se již tímto trendem inspirovali.

Již několik let pracuji s ženami po císařském řezu. Setkáváme se v rámci našich podpůrných skupinek. Setkáváme se i virtuálně v prostředí naší facebookové skupinky Císařovny. Čtu příběhy dalších maminek, vím kolik věcí, tyto ženy trápí. Je spousta trápení, které ani nejsou uvedeny ve výčtu rizik a přitom by tam měly patřit. Proč tam nejsou? No zkrátka se jimi zatím nikdo nezabýval nebo nejsou považovány za ohrožující a tak se jimi nikdo nezabýval. Nicméně jen takové bolesti jizvy při změně počasí umí potrápit nejednu císařovnu. Sama vím, co je to bolest močového měchýře před nástupem menstruace. Pokud se žena špatně pohne, tak zatraceně cítí srůsty a ty o sobě velmi ostře dají vědět. A odůvodnění císaře, že nebudu cítit bolesti při sexu, se musím smát. Někdy to sakra bolí.

Doporučení rodit plánovaným císařským řezem můžete zvážit sama po důkladné poradě s více odborníky. Není to povinnost. Pokud máte pochybnosti, můžete svůj zdravotní stav konzultovat s více odborníky a pak se rozhodnout dle svého uvážení. Jste za sebe a své dítě zodpovědná. Kupříkladu u polohy koncem pánevním či po jednom nebo dvou císařských řezech nemusí znamenat, že současný porod má být automaticky veden k císařskému řezu. Máte možnost využít a rozhodně využijte konzultace s různými odborníky. Velmi zajímavé jsou soukromé porodní asistentky, které vám mohou popsat i příběhy jejich klientek v praxi. Další odborníci mohou být z řad porodníků, gynekologů, psychologů, psychiatrů, očních lékařů, fyzioterapeutů atd. Pokud se vám rozhodnutí o císařském řezu v případě vašeho porodu nezdá, tak věnujte svůj čas i prostředky a rozhodně běžte svůj případ zkonzultovat s někým dalším. Určitě se nespoléhejte na názor jen jednoho odborníka.

Vzhledem k možným rizikům pro matku i dítě musí být k provedení císařského řezu zvlášť závažné důvody, kdy rizika těchto důvodů přesahují rizika, která by mohla plynout, z této operace.

Moc bych si přála, aby se císařský řez znovu stal opravdu tím, k čemu byl objeven a do praxe zaveden. Tedy jako záchranná operace v momentě, kdy jde mamince či dítěti o život. Mnoho žen se snaží, aby takto mohly rodit, protože se bojí porodu. Když s těmi ženami mluvím, zjišťuji, že vůbec netuší co to je přirozený porod. To co jim bylo představeno, nemá s přirozeným porodem co do činění. Mám osobní srovnání kontrakcí bez zásahů a medikace a se zásahy a medikací. Ten rozdíl je propastný. Porod nemusí bolet, porod může být krásný a radostný. Stačí chtít a najít si pro sebe ty správné informace a podporu.

Článek pro vás připravila Dagmar Ludvíčková (dula pro císařovny, laktační poradkyně a poradkyně pro nošení dětí)

* většina těchto rizik platí pro jakoukoli jinou operaci, kterou by žena podstoupila. Císařský řez je natolik častou porodnickou operací, že jsou rizika minimální. Nicméně nelze je bagatelizovat a přínos operace musí případná rizika převážit.
Zdroje, prameny a literatura
1,4,5,7,8,9)Buckley, Sarah J. Jemný porod, jemné mateřství: lékařský průvodce přirozeným porodem a rozhodováním v raném rodičovství. První vydání v českém jazyce. Praha: Maitrea, 2016. ISBN 978-80-7500-164-1
2)Enkin, Murray. Keirse, Marc J.N.C. Renfrew, Mary. Neilson, James. Efektivní péče v perinatologii. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-417-7 str. 282
3)Postpartum maternalmortality and cesarean delivery. – PubMed-NCBI: US National Library of Medicine National Institutes of Health [online]. Deneux-Tharaux C1, Carmona E, Bouvier-Colle MH, Bréart G. [cit. 2017/09/12]dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16946213
5,6) Odent, Michel. Císařský řez – co je dobré vědět o císařském řezu a jak souvisí porod se schopností milovat. První vydání v českém jazyce. Praha: MAITREA, 2016. ISBN 978-80-7500-227-3
10,11) Mgr. Takács, Lea,  PhDr. Sobotková, Daniela, CSc., prof. PhDr. Šulová, Lenka, CSc. Psychologie v perinatální péči – Praktické otázky a náročné situace. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 978-80-247-5127-6
12) Primal Health Research Databank|Primal Health Databank Entry:Primal Health Databank[online]. Wang L, Alamian A, et al. [cit. 2017/09/12]. Dostupné z: http://www.primalhealthresearch.com/study/id/0899/
13) Primal Health Research Databank|Primal Health Databank Entry:Primal Health Databank[online].Cardwell CR, Stene LC, Joner G, et al. [cit. 2017/09/12]. Dostupné z: http://www.primalhealthresearch.com/study/id/0824/

About Adam Klusák

Filed under  Nezařazené 

Stay Updated

We’ll send you updates everytime a new high-quality tutorial is published. 

You can unsubscribe at any time. Read our privacy policy.

0 Comments